Skip to main content

Profil Slavomír Dluhý

Designer / Architekt

Narodil se v roce 1964 v Kežmarku. Na Střední průmyslové škole dřevařské v Spišské Nové Vsi vystudoval výtvarný odbor – Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru a ve studiu pokračoval na Technické univerzitě ve Zvolenu na katedře Designu. Už během studií pracoval ve výtvarných a architektonických ateliérech.

Odbornou praxi začínal provozovat ve významných slovenských nábytkářských společnostech, pro které navrhoval průmyslový design nábytku určeného pro sériovou výrobu.

V roce 1991 založil vlastní ateliér se zaměřením na interiérový a produktový design. V procesu tvorby se jeho zaměření rozšířilo o architekturu.

Zahraniční zkušenosti z mnoha odborných stáží v Itálii, Singapuru, Malajsii a Indonésii, získané během uplynulých období, se uplatňují v jeho inovačních návrzích, inspirativních myšlenkách, pro tvorbu mimořádně inspirativního a úplně jedinečného charakteru.

V současnosti se jako designér a autorizovaný architekt zaměřuje na projekty veřejného i soukromého sektoru:

rezidenční
hotelové
obchodní
restaurační
výstavy a muzea
sakrální
zdravotnictví
sportovní
administrativní
bankovní

Ve svých realizacích usiluje o propojování kreativních procesů objevování a nepředvídatelnosti, společně s podrobným porozuměním funkci a použitých materiálům.

Při aplikaci nových inovativních materiálů a technologií s tradičními uměleckými řemesly zároveň otevírá vstup výtvarníků do procesu spoluvytváření a zakomponování výtvarných děl v interiéru a architektuře.

Za téměř třicet let tvůrčí činnosti má na svém kontu více než 80 vlastních realizovaných projektů, z nich mnohé byly oceněny.

V současnosti žije a pracuje v Praze, Bratislavě a v Košicích.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt