Skip to main content

O ateliéru

Ateliér Interiérového designu a Architektury – Ateliér DLUHÝ s.r.o., je inspirován vášní vytvořit udržitelné dílo, které redefinuje hranice designu z interiéru do architektury a produktového designu přes originální koncepty s jemnou estetikou a rafinovanou elegancí.

Vynikající design je prvořadý a ateliér ho dosahuje tím, že odlišně reaguje na různé požadavky klientů v přístupu k formě a detailu.

Neustále produkuje díla, které během celého kreativního procesu vývoje reagují na místo a čas. Použitá konstrukční řešení ve vybraných formách a detailech působí osvěžujícím způsobem – vždy obsahují vlastní moment překvapení s objevováním. Zajímavé příběhy jsou součástí tohoto procesu.

Ateliér DLUHÝ byl založen v roce 1991 a rozsah jeho činnosti zahrnuje projekty rezidenční, hotelové, restaurační, obchodní centra, výstavy a muzea, bankovní instituce, kanceláře a obchodní interiéry – pro veřejný i soukromý sektor. Značnou část svých aktivit věnuje také renovacím původních historických budov a národních kulturních památek.

Ateliér založil Slavomír DLUHÝ, autorizovaný architekt ČKA /č. autorizace 004332023 A / SKA /č. autorizace 1899 AA/ se zaměřením na interiérový a produktový design. V procesu tvorby se jeho zaměření rozšířilo o architekturu. Ateliér zaměstnává různý počet architektů, designérů a projektantů.

Nejbližším a dlouhodobým spolupracovníkem ateliéru je projektant Ing. Štefan Remeta.

Týmovým způsobem spolupracuje se širokým spektrem společností a klientů při vytváření nových produktů, vývoji a aplikacích nových materiálů a technologií s cílem definování nové designové identity.

Ateliér DLUHÝ hledá s každým novým projektem nové cíle a odpovědi, více objektivity při optimalizaci řešení a návrhů interiérového designu a architektury s důrazem na porozumění základním kritériím toho kterého prostředí.

architektura interiérový
design
realizace klient

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt