Skip to main content

Kontakt

Praha

 • ATELIÉR DLUHÝ s.r.o.
  Březinova 453/24
  186 00 Praha 8 – Karlín
  Česká republika

 • IČO: 075 45 746
  DIČ: CZ 075 45 46
  č. ú.: UniCredit: 1138054006/2700

 • Jednatel: 
  Ing. Slavomír Dluhý, autorizovaný architekt ČKA, SKA

  Obchodní rejstřík:
  registrováno  Městským soudem v Praze v části C, číslo 302843

  Zapsán:
  v seznamu autorizovaných architektů ČKA, pod č.:   004332023 A   

Košice

 • ATELIÉR DLUHÝ, s.r.o.
  Palackého 1045/7
  040 01 Košice
  Slovenská republika

 • IČO: 52 009 700
  DIČ: SK 212 086 3998
  č. ú.: ČSOB: 4026464207/7500

 • Jednateľ: 
  Ing. Slavomír Dluhý, autorizovaný architekt ČKA, SKA

  Obchodný register:
  registrované u Mestského súdu Košice, oddiel :  Sro, vložka číslo : 44879/V

  Zapísaný:
  v zozname autorizovaných architektov SKA, pod č.:  1899 AA

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt