Skip to main content

Výstavní expozice Knížecí hrobka

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Stálá výstavní expozice muzea
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Řešená plocha interiéru
  469 m2
 • Struktura
  1 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží
 • Projekt
  2020
Popis projektu

Vyčleněné prostory pro stálou výstavní expozici, se situačně nachází ve stávající historické budově Podtatranského muzea v Popradu.

V našem návrhu, maximálně respektujeme textové a grafické zadání, včetně předloženého scénáře a závazných podmínek zadavatele. Interiérové řešení, vychází z dané objektové skladby, vzájemné návaznosti jednotlivých prostor a jejich komunikačních koridorů.

Základní koncept stálé výstavní expozice, vychází z prezentace naplnění scénáře pomocí pěti způsobů instalace, s pomocí vlastních výrazových prostředků : 1., Nástěnné velkoplošní panely 2., Prostorové a vestavěné prosklené vitríny se speciální technickou výbavou 3., Objekt na úrovni – 01PP. 4., Prostorové výstavní boxy 5., Interaktivní a audiovizuální podpora.

Celkové vzájemné propojení těchto instalačních způsobů, jsme doplnili speciálním scénickým osvětlením. Výstavní expozice jsou tajemné a v přítmí, svítí vitríny, velkoplošné fotografie a grafické ilustrační zobrazení nástěnných panelů jsou individuálně směrově nasvícené. Samostatně jsou scénicky osvětleny výstavní objekty na úrovni  – 01.PP a také komorní prostorové výstavní boxy.

Interaktivní a audiovizuální obsah výstavy, je odprezentován pomocí velkoplošných integrovaných LCD monitorů, které jsou součástí nástěnných obkladových panelů. Prostorová 3D audiovizuální scéna instalována v centrální části expozice, je navržena a vyprojektována, jako plnohodnotné scénické představení s propojením všech tématických celků zahrnutých v dění a obsahu zadání. To vše, ztvárněné profesionální formou i obsahem k celkové prezentaci hlavní myšlenky a příběhu expozice.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt