Skip to main content

Restaurace 12 Apoštolů

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Restaurace, rekonstrukce historického interiéru
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Řešená plocha interiéru
  400 m2
 • Struktura
  1 nadzemní podlaží, restaurace, salónek, kuchyň
  1 podzemní podlaží, vinotéka, technické zázemí
 • Projekt
  2002
 • Realizace
  2003
Popis projektu

Záměrem našeho projektu bylo, na základě zadání investora navrhnout stavebně – interiérový projekt rekonstrukce původního historického objektu.

Objekt restaurace je situován v centru města Košice, byl vystavěn v roce 1910 a jeho historický původ sahá do raného 14. století.

Nejznámější restaurace na Slovensku přežila : I. světovou válku, pád Rakousko – Uherské monarchie, I. Československou republiku, vojnový Maďarský stát, II. světovou válku, 50.léta, socializmus a Československou socialistickou republiku, rozdělení Československa, vždy pod názvem 12 Apoštolů.

Základním architektonickým přístupem k zadání byla snaha o maximální respektování původních historických hodnot v kontextu s danou lokalitou. Všechny architektonické prvky a materiály byly důkladně restaurovány.

Tvorba a realizace projektu historického interiéru byla specifická svojí náročností na restaurování původního interiérového mobiliáře a olejomaleb, návrhem ručně malovaných skleněných vitráží a mosazných lustrů, stejně jako stylového barového zařízení v restauraci.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt