Skip to main content

Obchodní centrum ATRIUM Dubeň

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Obchodní centrum
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Řešená plocha interiéru
  3.100 m2
 • Struktura
  1 nadzemní podlaží
 • Projekt
  2016 / 17
Popis projektu

Záměrem našeho architektonického návrhu interiéru ve stupni koncept bylo, na základě zadání investora navrhnout rekonstrukci interiéru společných prostorů pro obchodní pasáž v Obchodním centru ATRIUM Dubeň v Žiline.

Hlavní ideou návrhu je, zbavení se všech nevhodných, dlouholetých interiérových nánosů různého charakteru, sjednocení, rozjasnění a celkové optické prosvětlení prostoru.

S pomocí ověřených výrazových prostředků, navrhujeme realizovat nový interiér v duchu čistých forem s doplněním o přirodní povrchové textury a s citlivou akcentací vybraných barevných odstínů.

Obchodní centrum, je pojmenováno podle blízkého rozlehlého kopce s názvem Dubeň, který v topografickém a urbanistickém profilu města Žilina, vytváří nezaměnitelnou přírodní kulisu.

V bezprostřední blízkosti této scenérie se nachází jedna z nejvýznamějších Slovanských archeologických lokalit – hradisko Straník. Tohle místo, kdysi svou funkcí – v časových horizontech mladší, až pozdní doby bronzové, dále v období pozdního laténu, s přesahem do staršího úseku doby římské, plnilo svojí funkcí účel centrální pevnosti Východní části Žilinské kotliny. Historický půdorys opevnění je schématicky téměř identický s půdorysem řešené pasáže Obchodního centra, včetně 3-4 vstupních bran.

V našem návrhu, jsme hledali inspiraci právě u těchto dvou základních lokálních zdrojů poznání – příroda a archeologie. Tvary, materiály, struktury, textury, to vše společně s vybranou přírodní barevnou škálou.               

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt