Skip to main content

Rodinný dům Trenčianske Teplice

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dům
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  12.977 m2
 • Zastavěná plocha
  720,40 m2
 • Projekt
  2018 / 19
Popis projektu

Záměrem našeho projektu ve stupni architektonická studie bylo, navrhnout rodinný dům, umístěný na příslušné stavební parcele v těsné blízkosti lesa, ve smyslu individuálního zadání investora. Součástí návrhu bylo i ztvárnění všech zahradních a krajinných úprav s přilehlým lesem.

Stavební pozemek, nacházející se v nadmorské výšce od +315,00 do +327,50 m.n.m., je situován v blízkosti lázeňského města Trenčianske Teplice, uprostřed údolí listnatých a jehličnatých lesů Strážovských vrchů. Stavební parcela leží na okraji lesa, těsně nad vodní nádrží Baračka, která je vodním dílem III. kategorie a s její nadmořskou výškou 304 m.n .m. má celkovou rozlohu 8 ha. Svažitý charakter pozemku nabízí velkolepý výhled na vodní nádrž a scenérii okolní krajiny. 

Rozlehlý pozemek je situován ve směru JV/ SZ. Situačně je svým výhledem zajímavě a poměrně vysoce osazen nad skrytou silniční komunikací a otevřenou vodní nádrží. Z jedné strany ve směru/ JZ, je ohraničen touto rozlehlou vodní plochou a z druhé strany/ SV, je bezprostředně spojený s hustým lesním porostem. Topograficky, je pozemek přírodně vyspádovaný plynule ve směru V/ Z, s největším stoupáním ve směru SV/ JZ.

Zadáním investora v první etapě, vycházelo z požadavku vytvořit názor na rodinný dům určen pro bydlení rodiny s dětmi a jeho vyhrazenou objektovou částí na práci z domova.

Zadáním investora ve druhé etapě bylo, navrhnout všechny přilehlé zahradní a krajinné úpravy s lesním porostem a přímou uživatelskou návazností na objektovou skladbu navrhované stavby. 

Na pozemku byl realizován podrobný geologický, hydrogeologický, geofyzikální a dendrologický průzkum.

Základním architektonickým přístupem k zadání bylo, vhodné situování přízemní dispozice objektu rodinného domu s maximální snahou o přirozené zapadnutí do prostředí a využitím dané uživatelské orientace. Rodinný dům, je řešen jako samostatně stojící objekt, který uvolněnou formou částečne kopíruje danou topografii parcely.

Hmotové uspořádání stavby, je výškově proporčně rozčleněno takovým způsobem, aby účelově splnilo vytvoření objektu s jeho vlastní přirozenou tektonikou.

Navrženými vyjádřovacími prostředky stavebních konstrukcí, je dům vzájemně propojen do kontinuálního celku s respektem k účelu použití a s důrazem na kontakt interiéru s exteriérem.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt