Skip to main content

Rodinný dům Martin

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dům
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  1.606 m2
 • Struktura
  1 nadzemní podlaží
 • Projekt
  2013/14
 • Realizace
  2015
Popis projektu

Zadání investora vycházelo z požadavku vytvořit názor na rodinný dům pro bydlení rodiny s dětmi na parcele situované v bezprostřední blízkosti lesa. RD je řešený jako samostatně stojící přízemní objekt .

Parcela je na své J/Z straně přímo hraničně propojená s přírodní vodní plochou /vyrovnávací nádrží/, skrze kterou protéká místní potok. Nádrž je přehrazena kamennou přehradou s průtokovou štěrbinou. Půdorysně je ve tvaru nepravidelného šestihranu.

Základním architektonickým přístupem k zadání bylo situování přízemní dispozice RD s maximální snahou o to, aby přirozeně ladila s prostředím, i s využitím její uživatelské orientacie V/Z a zahrady s výhledem na okolí, včetně přírodní vodní plochy. Výškové osazení stavby zčásti přirozeně kopíruje původní terén a částečně je osazena nad jeho úrovní tak, aby vhodně splynula s okolním prostředím.

Hmotové uspořádání stavby je mírně výškově rozčleněné za účelem vytvoření objektu s jeho vlastní a přirozenou tektonikou.
Navrženými vyjadřovacími prostředky stavebních konstrukcí jsou tyto hmoty vzájemně propojené do kontinuálního celku při respektování účelu jejich uvažovaného používání, s důrazem na kontakt interiéru s exteriérem. Atrium v části: obývací hala, jídelna a kuchyně, stejně jako patio v části: koupelna rodičů, společně s terasami, nezávisle dodávají domu ojedinělou světelnost, průhledy a exteriérová soukromá propojení v průběhu měnících se ročních období.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt