Skip to main content

Rodinný dům Klátov

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut.arch.SKA
 • Účel
  Rodinný dum
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
   831,6 m2
 • Zastavěná plocha
  179,8 m2
 • Struktura
  1 nadzemní podlaží
 • Projekt
  2014
Popis projektu

Záměrem architektonické studie bylo, navrhnout novostavbu chaty/ typu rodinného domu podle individuálního zadání investora.

Stavební pozemek, je situován v nádherném přírodním prostředí chatové oblasti, na okraji obce Nižný Klátov, poblíž města Košice. Pozemek je situován J/ V – S/ Z směrem, s podélným ohraničením potoka a cestné komunikace/ J.

Zadání investora vycházelo z požadavku vytvořit názor na stavbu chaty, za účelem bydlení rodiny se třema dětmi, na parcele situované v bezprostřední blízkosti lesa.

Základním architektonickým přístupem k zadání bylo, situování přízemné dispozice objektu v zahradě, s maximální snahou o jeho vhodné zapadnutí do prostředí, s využitím jeho uživatelské orientace ve směru V/ Z, a s výhledem na okolí. Výškové osazení stavby z části přirozeně kopíruje původní terén a z části je osazena nad jeho úroveň tak, aby vhodně splynula s okolním prostředím.

Stavba tak tímto řešením může poskytnout zvýšenou intimitu uživatelského komfortu v přirozeném vztahu člověk – dům – zahrada a krajina.

Navrhovaný objekt je rodinného charakteru a z této funkce také vyplývá i jeho ztvárnění.

Dispozičně je stavba ve tvaru zaoblené rádiusové výseče, v orientaci mírného uzavřetí ve směru J/ Z. Biomimeticky vychází ze tvaru okřídlených javorových semínek.

Půdorysně obsahuje dispozici : centrálně zapuštěný vstup se závětřím a zádvěrím, kuchyň, jídelnu a obývací pokoj s krbovým tělesem. Dále obsahuje technickou místnost s denním šatníkem, samostatné WC, koupelnu, dětský pokoj, ložnici rodičů a šatník.

Hmotové uspořádání stavby je opticky plynule vytvarováno jednotnou výškou v mírném rádiusu s levotočivým směrem. Našim cílem bylo, vytvořit dům s jeho vlastní přirozenou tektonikou a kontinuálně topografickou situací prostředí.

V samotném profilu krajiny, stoupajícího údolí, je tak možné vytvořit ideu přístupu k ztvárnění stavby a její osazení. V řezu, ze směru vrchol údolí na straně/ J, začíná příběh domu, který se odvíjí – postupně klesá dolu svahem k úzké lesní cestě. Prochází místním potokem, postupuje zahradní parcelou, přestupuje domem – hlavním vstupem, vystupuje přes zadní prosklení dřevěnou terasou a stoupá vzhůru svahem ve směru/ S. Nad tím, už jenom obloha a ptáci. Příběh pokračuje do nekonečna a může takto fungovat oběma směry, souběžně.

Dům tvoří dvě porovnatelné hmoty. Ta první, ve směru/ V, je orčena pro denní, společenské využití rodiny s kuchyní a obývacím pokojem s prostorovým krbem. Druhá část obsahuje noční oddechové prostory s technickým příslušenstvem. Centrálně je propojuje vstupní část s čelním prosklením směrem do lesa a střešním kruhovým světlíkem.

Výškové klesání terénu v exteriéru, se odzrkadluje v členění výšek interiérových povrchů. Tyto výškové rozdíly, jsme navrhli nenápadně rozložit v celkové ploše dispozice za pomocí pohodlných širokých a nízkých stupňů. Největší výškový rozdíl byl přiznaný v části obývací pokoj s posezením u krbu a knihovnou. Prostorově a vizuálně jsme tímto řešením vytvořili jakési pódium s jídelnou a kuchyní, nad samotnou oddechovou částí. Společenský prostor tak charakteristicky dominuje svou celkovou světlou výškou.

Navrženými vyjádřovacími prostředky stavebních konstrukcí, je dům vzájemně propojen do kontinuálního celku s respektem k účelu použití a s důrazem na kontakt interiéru s exteriérem. Terasa – jako přírodní atrium v části hlavní vstup, rovněž patio v části ložnice rodičů, společně s ostatními prosklenými plochami a terasami, dodávají domu nezávisle ojedinělou světelnost, průhledy a soukromé propojení během každého ročního období. Dřevěná terasa před obývací částí ve směru J/ V, poskytuje optimální pohledy do zahrady a perspektivně vzdáleného horizontu s údolím.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt