Skip to main content

F Gym

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Sportovní komplex, rekonstrukce, dostavba
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  3193,64 m2
 • Původní zastavěná plocha
  1193,18 m2
 • Struktura
  1 a 2 nadzemní podlaží
 • Projekt
  2020
Popis projektu

Záměrem projektu ve stupni architektonická studie bylo, navrhnout rekonstrukci stávajícího sportovního areálu, ve smyslu individuálního zadání a požadavků investora.

Sportovní areál s jeho stavebními objekty, je situován v bezprostřední blízkosti obytné zóny městské části Košice – Sever. Komplex, má po jeho zásadní rekonstrukci a přestavbě nadále plnohodnotně sloužit k různorodým sportovním aktivitám dětí a dospělých.

Zadání investora vycházelo z požadavků vytvořit názor na celkové zmodernizování funkce sportovního areálu.

Investor v zadání projektu kladl důraz na bezpečnost provozu, efektivitu využití stávajících a nově navržených prostor, celkové architektonické začlenění rekonstruovaných a nových objektových částí do daného území, na řešení dopravní obslužnosti areálu s parkováním, na charakteristické architektonické provedení hlavní vstupní fasády původního objektu, energetickou efektivitu řešení a kvalitu vnitřního interiérového prostředí.

Základním architektonickým přístupem bylo, vypracovat návrh projektu, který svýmí vlastními řešeními přinese objektu nově požadovanou obsahovou funkci a sjednocující formální ztvárnění objektů do jednoho sourodého celku.

Nové hmotové řešení, vychází z požadavků na celkově vyšší standard sportovního prostředí a multifunkčního využití jednotlivých částí areálu.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt