Skip to main content

12 Apoštolů, vestavba podkroví

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rekonstrukce, vestavba podkroví
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Zastavěná plocha podkroví (uliční)
  268 m2
 • Zastavěná plocha podkroví (nádvoří)
  93 m2
 • Struktura
  2 nadzemní podlaží
 • Projekt
  2017
Popis projektu

Záměrem architektonické studie bylo, na základě zadání investora, navrhnout rekonstrukci původního historického objektu 12 Apoštolů v Košicích, za účelem zobytnění podkroví nad objektem jeho uliční části.

Objekt restaurace je situován v centru města Košice, byl vystavěn v roce 1910 a jeho historický původ sahá do raného 14. století.

Nejznámější restaurace na Slovensku přežila : I. světovou válku, pád Rakousko – Uherské monarchie, I.Československou republiku, vojnový Maďarský stát, II. světovou válku, 50.léta, socializmus a Československou socialistickou republiku, rozdělení Československa, vždy pod názvem 12 Apoštolů.

Objekt je evidován v Ústředním seznamu památkového fondu a nachází se na území Městské památkové rezervace Košice.

Původní objekt má půdorys ve tvaru „L“, vytvořen jeho uliční a dvorovou částí.

Zadání investora vycházelo z požadavku, vytvořit nad uličním křídlem, apartmány k bydlení.

Přístup k řešení, ztvárnění střechy, vychází z přístupu k celkovému koncepčnímu charakteru objektu a současným potřebám jeho vlastníka, uživatelů a návštěvníků.

Základním architektonickým přístupem byla snaha o maximální respektování původních stavebně – historických hodnot v dané lokalitě.

Na uličním křídle, navrhujeme realizovat výměnu celé novodobé krovové konstrukce s jejim celkovým navýšením o +500 mm. Sedlový tvar střechy s valbou, zachováváme.

Na základě dochované archivní historické projektové dokumentaci, jsme v uliční části objektu navrhli střešní věžičku. 

Nová střešní krytina je v moderním materiálovém provedení z lehkých AL šablon zn. PREFA.

Dispozičně, je novonavrhovaný podkrovní prostor komunikačně rozčleněn na přístupovou chodbu, která přímo navazuje na původní schodiště a půdorysní sestavu šesti apartmánů s kompletním vybavením.

Prosvětlení všech hlavních obytných prostor, navrhujeme řešit pomocí střešních dřevěných kyvních oken. Věžička, je částečně prosklená s atypickými prvky. Jeji vrchní prosklení, je ve tvaru plytké pyramidy a je navržena v AL konstrukci. Vybrané části  dispozice, hygienické místnosti, jsou doplněny  světlovody.

Architektonické prvky a materiály, které jsou na střeše použité, jsou navrženy ve smyslu vhodné kombinace vybraných výrazových prostředků pro daný historický objekt.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt